Yrkeshögskola

Starta karriären med yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan är en utbildningsform för eftergymnasial utbildning. Det är en utbildning som sker i nära samarbete med näringslivet och där du som studerande får viktiga kunskaper både i teori och praktik. I utbildningen ingår Lärande i arbetet (LIA) det innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats, men precis som med andra kurser ska utbildningsanordnaren utarbeta en kursplan för LIA. Av planen ska det framgå vilka mål man som studerande förväntas uppnå och hur utbildnings-anordnaren betygsätter kunskaper, färdigheter och kompetenser.
Yh-utbildning anpassad för arbetsmarknadens behov
Yrkeshögskoleutbildningar spänner över skilda yrkesområden, men de har alla samma mål. Målet är kvalificerad yrkesutbildning som är skräddarsydd efter arbetsmarknadens behov. Yrkeshögskolan vill erbjuda en modern utbildning där lärande i arbete, LIA, är en självklar och viktig del. Utbildningarna riktar sig till branscher där kompetens och arbetskraft efterfrågas. Därför är företag och näringsliv engagerade redan från början både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna, till exempel genom att vara föreläsare, delta i projekt och erbjuda praktik. Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. Det innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar, och att nya utbildningar startar och gamla läggs ner allt eftersom behovet på arbetsmarknaden förändras.
Kontakta Etec vid frågor om yrkeshögskolan
Läs mer om utbildningen till  automationsingenjör för hållbar industri, om ledningsgruppen för Yh eller om LIA(Lärande i arbete).
Om du har ytterligare frågor om yrkeshögskolan på Etec Teknikutbildning, kontakta gärna vår utbildningsledare:
Louise Lindberg
Tel: 070-29 22 046
Mail: louise.lindberg@etecteknikutbildning.se

Ansök idag för att bli en del av den hållbara industrin!

Goda kunskaper inom elteknik och automation efterfrågas idag och kommer även att vara av vikt på framtidens arbetsmarknad.
Hos oss på Etec i Oskarshamn läser du en populär utbildning som ger dig de rätta kunskaperna och viktig kompetens som gör dig redo för ditt framtida yrkesliv.

Kontakta oss