Med hållbara val skapar vi en bättre framtid

Genom att implementera energibesparande lösningar och fokusera på hållbarhet i alla våra utbildningar tar vi stora kliv framåt mot vårt mål 2025.

2021 – Egen sol, vind och kraftproduktioner. Miljö-el på plats och koll på energi.

2022 – Ansluta extern data från SMHI och Rymdstyrelsen.

2023 – Tio nya utbildningar, alla med hållbarhet som grund.

2024 – Ett utvecklat samarbete inom hållbarhet med företag och kommun

2025 – Etec utbyggt samt processlabb och robotcell under skolans tak

Sveriges mest hållbara skola 2025

Hos Etec teknikutbildningar lever vi som vi lär och mäter dessutom effekterna av mer hållbara val. Det handlar om allt ifrån att ta trapporna i stället för hissen till att generera energi med hjälp av solpaneler.

Framåt finns det även planer på att lagra el och installera laddstolpar för elbilar i direkt anslutning till skolan. Dessutom kommer lokalerna att ständigt anpassas med efter ny teknik och göras så hållbara som möjligt.

”Framtiden är elektrisk och den här utbildningen innebär en mängd olika möjligheter”

Realtidsdata skapar förståelse

På skolan finns det uppsatta paneler där eleverna kan studera fastighetens energiförbrukning. Det skapar en förståelse för vad olika bekvämlighetsval faktiskt kostar och sätter i gång tankesnurran hos eleverna.

Genom att göra mer hållbara val sparar skolan pengar som används för andra ändamål såsom en klassresa eller välgörande ändamål. Dessutom blir hållbarhetsfrågan mer verklig vilket vi tror är ytterst viktigt för dagens ungdomar och framtida generationer.

Brinner du liksom vi för el, automationsteknik och hållbarhet?

Hos Etec erbjuder vi moderna utbildningar helt anpassade efter de behov som finns i branschen idag. Vi lägger vikt vid att stärka våra studenters kreativa förmåga, digitala komptens samt kommunikation och problemlösning.

”Överallt hör man att Etec-elever är lika med bra elektriker”