Hållbart Etec 2025

Med hållbara val skapar vi en bättre framtid

Genom att implementera energibesparande lösningar och fokusera på hållbarhet i alla våra utbildningar tar vi stora kliv framåt mot vårt mål 2025.

2021

Egen sol, vind och kraftproduktioner. Miljö-el på plats och koll på energi.

2022

Ansluta extern data från SMHI och Rymdstyrelsen.

2023

Tio nya utbildningar, alla med hållbarhet som grund.

2024

Ett utvecklat samarbete inom hållbarhet med företag och kommun

2025

Etec utbyggt samt processlabb och robotcell under skolans tak

Sveriges mest hållbara skola 2025

Hos Etec teknikutbildningar lever vi som vi lär och mäter dessutom effekterna av mer hållbara val. Det handlar om allt ifrån att ta trapporna i stället för hissen till att generera energi med hjälp av solpaneler.

Framåt finns det även planer på att lagra el och installera laddstolpar för elbilar i direkt anslutning till skolan. Dessutom kommer lokalerna att ständigt anpassas med efter ny teknik och göras så hållbara som möjligt.

Sveriges mest hållbara skola 2025

Framtiden är elektrisk och den här utbildningen innebär en mängd olika möjligheter

Melwin och Alfred, förstaårselever

Realtidsdata skapar förståelse

På skolan finns det uppsatta paneler där eleverna kan studera fastighetens energiförbrukning. Det skapar en förståelse för vad olika bekvämlighetsval faktiskt kostar och sätter i gång tankesnurran hos eleverna.

Genom att göra mer hållbara val sparar skolan pengar som används för andra ändamål såsom en klassresa eller välgörande ändamål. Dessutom blir hållbarhetsfrågan mer verklig vilket vi tror är ytterst viktigt för dagens ungdomar och framtida generationer.

Realtidsdata skapar förståelse

Brinner du liksom vi för el- och automationsteknik med hållbarhetstänk?

Hos Etec erbjuder vi utbildningar helt anpassade efter de behov som finns i branschen idag. Vi lägger vikt vid att stärka våra studenters kreativa förmåga, digitala komptens samt kommunikation och problemlösning.

Överallt hör man att Etec-elever är = bra elektriker

Thea, El- och Energiprogrammet

Ansök idag för att bli en del av den hållbara industrin!

Goda kunskaper inom elteknik och automation efterfrågas idag och kommer även att vara av vikt på framtidens arbetsmarknad.
Hos oss på Etec i Oskarshamn läser du en populär utbildning som ger dig de rätta kunskaperna och viktig kompetens som gör dig redo för ditt framtida yrkesliv.

Kontakta oss