Yrkeshögskola

LIA - praktik under Yh-utbildningen

LIA står för lärande i arbetslivet. Ledningsgruppen som består av representanter från näringslivet har en självklar och viktig roll i själva utformningen av enskilda yrkeshögskoleutbildningar, men också ett stort ansvar i organiserandet av den arbetsplatsförlagda utbildningen.

Klar koppling mellan utbildning och arbetsliv

Lärandets utformning styrs av den lag och den förordning som finns för yrkeshögskolan, men även av den utbildningsplan som gäller för varje enskild utbildning. Det är viktigt att den skolförlagda och den arbetsplatsförlagda utbildningen har ett samband med varandra.

Under LIA:n ska den studerande under handledning på en arbetsplats tillgodogöra sig ny kunskap samt öva och utveckla sin förmåga att tillämpa sina kunskaper i en verklig arbetssituation. En modern och kvalificerad yrkesutbildning utgår från att föra samman fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet till en pedagogisk helhet.

LIA leder många gånger till anställning

De senaste årens resultatuppföljning som rapporteras in till Myndigheten för yrkeshögskolan, sex månader efter avslutad utbildning visar att ca 97 % av de studerande med examen har fått arbete. Därför samarbetar vi med näringslivet och låter de som sedan ska ge dig jobb vara med och påverka vad som är viktigt att kunna. För vem vet bättre vad du behöver kunna än det företag som kanske vill anställa dig när du är klar?

Så går LIA-Lärande i arbete till

Målet med LIA-perioderna är att utveckla och bekräfta de kunskaper som du lärt dig vid skolbänken. LIA-perioderna är inlagda i kursplanen så att de överensstämmer med det du hittills lärt dig. Var du ska göra din praktik bestämmer du i samråd med din handledare.

Bland de företag som Etec har samarbetat med vid LIA finns bland annat:
ABB AB, Figeholm, Arla Foods AB Kalmar, Gila Control System AB, IKEA Industry Hultsfred AB, Jernforsens Energy Systems AB, Norden Machinery AB, OKG AB, Press Kogyo Sweden AB, Pronecta AB, Rejlers Sverige AB, SAFT AB Oskarshamn, Scania IM AB, SKB AB, Start-Up AB, SSE AB Oskarshamn, Södra Cell AB Mönsterås, Yasawa Nordic AB och AFRY AB.

Kontakta Etec Teknikutbildning vid frågor om LIA:
Louise Lindberg
Tel: 070-29 22 046
Mail: louise.lindberg@etecteknikutbildning.se.
Läs också mer om yrkeshögskolan samt om utbildningen Automationsingenjör hållbar industri 4.0
.

Ansök idag för att bli en del av den hållbara industrin!

Goda kunskaper inom elteknik och automation efterfrågas idag och kommer även att vara av vikt på framtidens arbetsmarknad.
Hos oss på Etec i Oskarshamn läser du en populär utbildning som ger dig de rätta kunskaperna och viktig kompetens som gör dig redo för ditt framtida yrkesliv.

Kontakta oss