Gymnasium

Programråd tillsammans med näringslivet

Programrådet är ett mötesforum för skolans yrkesprogram och lokala företag i branschen som programmet riktar sig mot. Programrådet är viktigt både för skolan och för branschen. Ett programråd sammankallas 2 – 4 gånger per läsår.

Syftet är att skolan ska kunna få förslag från näringslivet, så att programmets utbildningar ska motsvara arbetsmarknadens behov. Eller om man så vill: för att skolan ska utbilda elever som är anställningsbara efter utbildningen.

Bland annat kan följande tas upp på programrådet:

 • Samverka om utbildningens långsiktiga utveckling
 • Hjälpa skolan att planera och organisera det arbetsplatsförlagda lärandet (APL)
 • Medverka vid utformningen av gymnasiearbeten
 • Förslag på vad branschen tycker är viktigt för utbildningens innehåll
 • Avstämning utbildning / verklighet – vilken teknik arbetar företagen med
 • Elevrepresentanterna berättar vad de gör i skolan just vid tillfället för mötet

Etecs programråd består av:

 • Lärare och elever från skolan
 • SSE AB
 • Södra Cell Mönsterås
 • Oskarshamn Energi
 • Elajo El & energiteknik
 • Bravida / LR Installation AB
 • Scania IM
 • Bravida Sverige AB
 • Saft AB
 • Granitor

Mer om Etecs gymnasieskola

Läs även mer om El- och energiprogrammet eller om praktiken inom gymnasiet.

Ansök idag för att bli en del av den hållbara industrin!

Goda kunskaper inom elteknik och automation efterfrågas idag och kommer även att vara av vikt på framtidens arbetsmarknad.
Hos oss på Etec i Oskarshamn läser du en populär utbildning som ger dig de rätta kunskaperna och viktig kompetens som gör dig redo för ditt framtida yrkesliv.

Kontakta oss