El- och energiprogrammet inriktning elteknik med yrkesutgång inom el och automation

Vi erbjuder El- och energiprogrammet inriktning elteknik med yrkesutgång inom el och automation.
Din framtid är vårt uppdrag att på bästa sätt förmedla kunskap inom området el och automation till våra elever!
Denna kompetens gör dig redo för ditt framtida arbetsliv.

El- och automationsutbildning i samarbete med näringslivet

Du som väljer att studera på Etec får en modern och verklighetsanknuten utbildning. Eleverna arbetar hela tiden med modern teknik – tack vare det goda samarbetet med näringslivet.

Utbildningen ger eleverna de grundläggande kunskaper som krävs för att kunna få ett arbete inom modern elteknisk och processteknisk verksamhet med inriktning på installation, industri, automation, processtyrning, service och underhåll. Utbildningen ger även allmän högskolebehörighet.

Rätt kunskap i nuet och viktig kompetens inför framtiden

Utbildningen syftar till att förbereda eleverna för ett arbetsliv där arbetsorganisation och ledarskap är naturliga delar i en ständigt föränderlig verksamhet. Vi anser det därför vara viktigt att öka elevens
förmåga till samarbete, problemlösning och till att ta eget initiativ och ansvar i arbetet. Kunskaperna i karaktärsämnena kopplas direkt till elevernas behov i deras kommande yrkesliv. Utbildningen syftar även till att stimulera ett livslångt lärande.

Bredda din gymnasieutbildning med kurser i karaktärsämnen

Behovet av språkkunskaper i engelska ökar och hos oss har du möjlighet att läsa engelska upp till nivå 7, utöver kärnämneskompetensen. Karaktärsämneskurser och kärnämneskurser ska tillsammans ge utbildningen en helhet. Därför kommer utbildningens undervisning i kärnämnena i stor grad att integreras med karaktärsämnen.

    Hör av dig för att veta mer om El- och energiprogrammet

    Om du vill veta mer om El- och energiprogrammet kan du läsa fakta om utbildningen här. Du får även gärna höra av dig till oss. Läs också mer om hur ansökan går till eller mer om studieplanen.