Nationell yrkesutbildning

Nationell yrkesutbildning

Nationell yrkesutbildning (ny) är en ny utbildningsform av yrkesutbildning på gymnasial nivå för vuxna. Under införandet av utbildningsformen sker den som en pilotverksamhet som sträcker sig under 2024-2026. En första ansökningsomgång hölls under våren 2024 och utbildningarna startar hösten 2024.
Om nationell yrkesutbildning

Utbildningarna ska möta arbetslivets behov och komplettera de yrkesutbildningar som redan idag bedrivs på gymnasial nivå. Utbildningarna syftar till att studerande snabbt ska komma i arbete inom bristyrken. De ska ge både en teoretisk förankring inom yrkesområdet och genomföras i samarbete med berört arbetsliv med lärande i arbete (LIA) som en viktig del i utbildningen.

NY-utbildningarna som startar år 2024 är studiemedelsberättigade, omfattar 100-300 poäng, sker i bunden form på plats (det vill säga inte på distans) och utbildningar som är minst 200 poäng leder till examen. Utbildningarna kommer innehålla lärande i arbete (LIA) som är arbetsplatsförlagd praktik. Utbildningarna anordnas av olika utbildningsanordnare (skolor).

Vad innebär det för mig som studerande att det är en pilotverksamhet?

Nationell yrkesutbildning är en utbildningsform som tillhör det offentliga utbildningsväsendet. Pilotverksamheten pågår mellan 2024-2026 och i dagsläget vet myndigheten inte om detta kommer att bli en permanent del i vårt utbildningsutbud. Det påverkar inte dig som studerar under pilotverksamheten och under din studietid gäller förordningen om nationell yrkesutbildning. Den innebär bland annat att du som studerande har rätt till studiemedel, är försäkrad och kan klaga till myndigheten om du finner brister i din utbildning.

Ansök idag för att bli en del av den hållbara industrin!

Goda kunskaper inom elteknik och automation efterfrågas idag och kommer även att vara av vikt på framtidens arbetsmarknad.
Hos oss på Etec i Oskarshamn läser du en populär utbildning som ger dig de rätta kunskaperna och viktig kompetens som gör dig redo för ditt framtida yrkesliv.

Kontakta oss