Gymnasium

Skolplattform, frånvaroanmälan, läsårstider, elevhälsa, föräldraråd, studie- och yrkesvägledning samt skolbibliotek

Vår skolplattform Schoolsoft

Här loggar du som vårdnadshavare in till vår skolplattform Schoolsoft, där registreras eventuell frånvaro, här kan du se elevens veckoplaneringar, uppgifter, läsårstider/lov/studiedagar, APL (praktik-) perioder och mycket annat. Logga in. Om du som elev eller förälder har frågor om Schoolsoft, om du saknar eller har tappat bort dina inloggningsuppgifter går det bra att höra sig till vår utbildnindsadministratör via mail eller på telefon.
Maria Hjelm
Tel: 0491-76 16 72
Mail: maria.hjelm@etecteknikutbildning.se

Läsårstider
Läsårstider och APL-perioder för aktuellt läsår ser du om du klickar här.

Elevhälsa
Elevhälsans uppgift är att främst jobba förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. För att ge eleverna en trygg studiemiljö och rätt stöttning vid behov samarbetar Etec med flera instanser, däribland Cityläkarna i Oskarshamn och Oskarshamns Folkhögskola. Vi har även en specialpedagog, Àsa G Olausson, som ger råd och stöttning efter behov. Utöver detta erbjuds alla elever en hälsoundersökning under sin gymnasietid på Etec Teknikutbildning, denna görs av City-läkarna. Kontakt när det gäller elevhälsan är vår rektor. Vid övrig sjukvård kontaktar man som vanligt sin egen vårdcentral eller sjukhus.
Björn Lekselius
Tel: 070-200 28 07
Mail: bjorn.lekselius@etecteknikutbildning.se

Föräldraråd
Samverkan mellan skola och hem – Etec har Föräldrarådsmöten 2 ggr per år. Vid dessa möten är 2 föräldrarepresentanter från varje årskurs med och har möjlighet att framföra åsikter, frågor och funderingar. Under läsår 2023-24 sitter följande representanter med i rådet, klicka här. Möte som är planerat för hösten är tisdagen den 12 mars 2024, klockan 17:15. Finns frågor och funderingar – kontakta någon av er klassrepresentant eller någon av nedanstående personer.

Studie- och yrkesvägledning
Finns det funderingar kring de kurserna som eleverna läser här hos oss på El- och energiprogrammet, med inriktning Elteknik? Eller finns det frågor som rör framtida studier, eller arbete? Även här blir vår utbildningsadministratör, den du bör kontakta.
Maria Hjelm
Tel: 0491-76 16 72
Mail: maria.hjelm@etecteknikutbildning.se

Klicka här för att se kraven för ett få en gymnasieexamen samt om grundläggande behörighet till högskola/universitet.

Några tips på länkar för studier efter gymnasiet:
Hur går högskoleprovet till? – klicka här.

Skolbibliotek
Sugen på att läsa? Prata med någon av skolans lärare. Vi har inte bara faktaböcker utan också ett brett utbud av såväl ungdomslitteratur och klassiker som finns både i original, lästa lätt och inlästa som ljudböcker på skolan och har vi inte något som lockar dig kan vi hjälpa dig vidare till Oskarshamns kommunala bibliotek.

Har ni andra funderingar?
Utbildningsadministratör:
Maria Hjelm
Tel: 0491-76 16 72
Mail: maria.hjelm@etecteknikutbildning.se
Rektor:
Björn Lekselius
Tel: 070-200 28 07
Mail: bjorn.lekselius@etecteknikutbildning.se

Ansök idag för att bli en del av den hållbara industrin!

Goda kunskaper inom elteknik och automation efterfrågas idag och kommer även att vara av vikt på framtidens arbetsmarknad.
Hos oss på Etec i Oskarshamn läser du en populär utbildning som ger dig de rätta kunskaperna och viktig kompetens som gör dig redo för ditt framtida yrkesliv.

Kontakta oss