Starta karriären med yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan, YH, är en utbildningsform för eftergymnasial utbildning. Det är en typ av utbildning som sker i nära samarbete med arbetslivet och där du som elev får viktiga kunskaper både i teori och praktik. I utbildningen ingår praktiken LIA, Lärande i arbete.

YH-utbildning anpassad för arbetsmarknadens behov

Yrkeshögskoleutbildningar spänner över skilda yrkesområden, men de har alla samma mål. Målet är kvalificerad yrkesutbildning som är skräddarsydd efter arbetsmarknadens behov. YH vill erbjuda en modern utbildning där lärande i arbete, LIA, är en självklar och viktig del. 

Utbildningarna riktar sig till branscher där kompetens och arbetskraft efterfrågas. Därför är företag och näringsliv engagerade redan från början både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna, till exempel genom att vara föreläsare, delta i projekt och erbjuda praktik.

Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. Det innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar, och att nya utbildningar startar och gamla läggs ner allt eftersom behovet på arbetsmarknaden förändras.

Etecs utbildning Automationsingenjör för industri 4.0

Hos oss på Etec Teknikutbildning i Oskarshamn har vi tidigare år erbjudit utbildningen Automationsingenjör för industri 4.0. Just nu har vi ingen yrkeshögskoleutbildning på Etec, men förhoppningen är att framöver starta upp utbildningen igen.

Kontakta Etec vid frågor om YH

Om du har frågor om yrkeshögskolan eller utbildningen Automationsingenjör för industri 4.0 får du gärna fråga oss på Etec Teknikutbildningar. Kontakta oss

Läs också mer om utbildningen till automationsingenjör, om ledningsgruppen för YH eller om praktiken LIA