Gymnasium

El- och energiprogrammet med inriktning elteknik på Etecs gymnasium

Vi på Etec Teknikutbildning AB erbjuder El- och energiprogrammet med inriktning elteknik. På utbildningen får du som elev de rätta kunskaperna inom elteknik, men även kurser inom automation. Denna kompetens gör dig redo för ditt framtida arbetsliv.

El- och automationsutbildning i samarbete med näringslivet

Du som väljer att studera på Etec får en modern och verklighetsanknuten utbildning. Elever på Etec arbetar hela tiden med modern teknik – tack vare det goda samarbetet med näringslivet. Utbildningen ger eleverna de grundläggande kunskaper som krävs för att kunna få ett arbete inom modern elteknisk och processteknisk verksamhet med inriktning på installation, industri, automation, processtyrning, service och underhåll. Utbildningen ger också högskolebehörighet.

Rätt kunskap i nuet och viktig kompetens inför framtiden

Utbildningen syftar till att förbereda eleverna för ett arbetsliv där arbetsorganisation och ledarskap är naturliga delar i en ständigt föränderlig verksamhet. Vi anser det därför vara viktigt att öka elevens förmåga till samarbete, problemlösning och till att ta eget initiativ och ansvar i arbetet. Kunskaperna i karaktärsämnena kopplas direkt till elevernas behov i deras kommande yrkesliv. Utbildningen syftar även till att stimulera ett livslångt lärande.

Bredda din gymnasieutbildning med kurser i karaktärsämnen

Behovet av språkkunskaper i engelska ökar och på Etec har du möjlighet att läsa engelska upp till nivå 7, utöver kärnämneskompetensen. Karaktärsämneskurser och kärnämneskurser ska tillsammans ge utbildningen en helhet. Därför kommer utbildningens undervisning i kärnämnena i stor grad att integreras med karaktärsämnen.

Hör av dig för att veta mer om El- och energiprogrammet

Om du vill veta mer om El- och energiprogrammet får du gärna kontakta vår utbildningsadministratör eller läsa fakta om utbildningen här. Se även fliken för hur ansökan går till eller mer om studieplanen.

Utbildningsadministratör:
Maria Hjelm
Tel: 0491-76 16 72
Mail: maria.hjelm@etecteknikutbildning.se

Ansök idag för att bli en del av den hållbara industrin!

Goda kunskaper inom elteknik och automation efterfrågas idag och kommer även att vara av vikt på framtidens arbetsmarknad.
Hos oss på Etec i Oskarshamn läser du en populär utbildning som ger dig de rätta kunskaperna och viktig kompetens som gör dig redo för ditt framtida yrkesliv.

Kontakta oss