Hållbart Etec 2025

Värdefulla insikter via dataanalys

Vårt arbete på skolan bidrar till nya insikter för framtidens städer, ”Smart City”. Vi arbetar tex tillsammans med våra elever med att mäta temperaturförändringar via en boj som placeras ut i sjöar och vattendrag runt om i kommunen.
Via en mast som placerats på skolan tar vi emot en mängd olika data som används i skolarbetet på olika sätt.

Det arbetet bidrar till en hel del insikter som vi kan dela med oss av till näringsliv, kommun och andra aktörer som besitter mandat att förändra. Den data vi samlar in kan studeras och analyseras i realtid vilket vi delar med oss av nedan.

Badtemperatur från badboj

Uppdaterade värden för aktuell period kommer inom kort..

Ansök idag för att bli en del av den hållbara industrin!

Goda kunskaper inom elteknik och automation efterfrågas idag och kommer även att vara av vikt på framtidens arbetsmarknad.
Hos oss på Etec i Oskarshamn läser du en populär utbildning som ger dig de rätta kunskaperna och viktig kompetens som gör dig redo för ditt framtida yrkesliv.

Kontakta oss