Yrkeshögskola

Ledningsgrupp för yrkeshögskolan

För varje yrkeshögskoleutbildning ska det finnas en ledningsgrupp. Den ska se till att utbildningen genomförs enligt gällande lagar och förordningar samt beslut som fattas av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Ledningsgruppens sammansättning

Ledningsgruppen är det forum där utbildningens olika aktörer träffas och har möjlighet att tillsammans ta ställning till de frågor som rör utbildningens inriktning och genomförande. Inom yrkeshögskolan består ledningsgruppen av företrädare för berört arbetsliv, en utbildningsledare eller motsvarande och minst en studeranderepresentant samt en representant för skolväsendet.

Ansvarsfördelning mellan ledningsgrupp och anordnare

Anordnaren har ansvar för att utbildningarna bedrivs enligt lag och förordning och beslut från myndigheten. Ledningsgruppen ska ses som en viktig resurs med stort inflytande där delaktighet och medverkan är en stark framgångsfaktor.

Ledningsgruppen ska enligt 4 kap. 2 § YHF besluta om att:
  • Anta sökanden till utbildningen
  • Pröva frågor om tillgodoräknande enligt 2 kap. 12 §
  • Utfärda examens- och utbildningsbevis 
  • Svara för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs.

Kontakta vår utbildningsledare för mer information

Louise Lindberg
Tel: 070-29 22 046
Mail: louise.lindberg@etecteknikutbildning.se

Du kan även läsa mer här på vår hemsida om Yrkeshögskolan samt om utbildningen Automationsingenjör hållbar industri 4.0.

Ansök idag för att bli en del av den hållbara industrin!

Goda kunskaper inom elteknik och automation efterfrågas idag och kommer även att vara av vikt på framtidens arbetsmarknad.
Hos oss på Etec i Oskarshamn läser du en populär utbildning som ger dig de rätta kunskaperna och viktig kompetens som gör dig redo för ditt framtida yrkesliv.

Kontakta oss