Starta karriären med yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan är en utbildningsform för eftergymnasial utbildning. Det är en utbildning som sker i nära samarbete med näringslivet och där du som studerande får viktiga kunskaper både i teori och praktik. I utbildningen ingår Lärande i arbetet (LIA) det innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats, men precis som med andra kurser ska utbildningsanordnaren utarbeta en kursplan för LIA. Av planen ska det framgå vilka mål man som studerande förväntas uppnå och hur utbildnings-anordnaren betygsätter kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Yh-utbildning anpassad för arbetsmarknadens behov

Yrkeshögskoleutbildningar spänner över skilda yrkesområden, men de har alla samma mål. Målet är kvalificerad yrkesutbildning som är skräddarsydd efter arbetsmarknadens behov. Yrkeshögskolan vill erbjuda en modern utbildning där lärande i arbete, LIA, är en självklar och viktig del. 

Utbildningarna riktar sig till branscher där kompetens och arbetskraft efterfrågas. Därför är företag och näringsliv engagerade redan från början både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna, till exempel genom att vara föreläsare, delta i projekt och erbjuda praktik.

Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. Det innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar, och att nya utbildningar startar och gamla läggs ner allt eftersom behovet på arbetsmarknaden förändras.

Kontakta Etec vid frågor om yrkeshögskolan

Om du har frågor om yrkeshögskolan hos oss får du gärna fråga oss på Etec Teknikutbildning. 
Kontakta oss

Läs också mer om utbildningen till automationsingenjör, om ledningsgruppen för Yh eller om praktiken LIA