Automationsingenjör för hållbar industri 4.0

Klicka här för att ansöka till utbildningsstart i augusti 2023

Yh-utbildningen Automationsingenjör för hållbar industri 4.0 leder till en yrkeshögskoleexamen som ingenjör inom området automationsteknik. Som Automationsingenjör kan man jobba inom flera olika branscher med utveckling, installation, drifttagning och underhåll och utveckling av automatiserade system. Utbildningen är modern och ligger väl i linje med fjärde generationens hållbar industri.


Bläddra i vår broschyr här, där hittar du även en film om utbildningen.

Några fakta om utbildningen:

 • Namn: Automationsingenjör för hållbar industri 4.0
 • Antal Yh-poäng: 400
 • Studietid: 2 år
 • Praktik: 23 veckor LIA (Lärande i arbete)
 • Sista ansökningsdag: 2023-05-15
 • Studieform: bunden (heltidsstudier på plats)
 • Kursstart: 2023-08-28
Klicka här för att läsa studerandehandboken för Yh.

  Särskilt prov
  Alla som lämnar in en ansökan kommer att kallas till särskilt prov. Det särskilda provet är en programmeringsövning på tid, provet kan max generera 30 poäng beroende på rätt programmering och förbrukad tid. Den sökande kommer att få prova/träna i verktyget som man senare ska utföra provet i. Särskilt prov kommer skolan att kalla till löpande fram till sista ansökningsdagen.

  Behörighetskurser
  Erbjudande om utbildning i behörighetskurserna Elkraftteknik och/eller Praktisk ellära kommer att erbjudas till de som saknar dessa. Efter avslutad ansökningsperiod kommer Etec att kontakta de som har genomfört särskilt prov och saknar en eller båda behörighetskurserna. De teoretiska delarna i dessa kurser kommer att ske på distans, de praktiska övningarna och prov kommer att utföras på Etec.

  Reell kompetens
  Inom yrkeshögskolan finns också möjlighet att ta in studerande som har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen men inte har den efterfrågade formella kompetensen. Det sökande kan alltså styrka sina kunskaper och förmågor på annat sätt än genom de formella behörighetskraven, t ex genom intyg från arbetsgivare eller specifika tester Etec kan erbjuda. Genom möjligheten att förklaras behörig genom reell kompetens breddas rekryteringen till utbildningen och skolan ges möjlighet anta studerande med goda förutsättningar att tillgodoräkna sig utbildningen.

  Om du vill veta mer om utbildningen, ansökan eller om yrkeshögskolan får du gärna ta kontakt med oss. Läs också mer om information om yrkeshögskolan eller om ledningsgruppen för Yh