Yrkeshögskola

Automationsingenjör för hållbar industri 4.0

Behörighet
Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkten ovan
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

  • Utöver detta krävs särskilda förkunskaper Det som gäller för just vår Yh-utbildning är lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper i dessa 2 kurser:
  • Elkraftteknik, 100p
  • Praktisk ellära, 100
  • Om du saknar dessa särskilda förkunskaper erbjuder vi dig att läsa dessa innan utbildningsstart.
   Vi kontaktar dig om detta är aktuellt.


   Särskilt prov
   Alla som lämnar in en ansökan kommer att kallas till särskilt prov. Det särskilda provet är en programmeringsövning på tid, provet kan max generera 30 poäng beroende på rätt programmering och förbrukad tid. Den sökande kommer att få prova/träna i verktyget som man senare ska utföra provet i. Särskilt prov kommer skolan att kalla till under april och maj.


   Behörighetskurser
   Erbjudande om utbildning i behörighetskurserna Elkraftteknik och/eller Praktisk ellära kommer att erbjudas till de som saknar dessa. Kallelse till att göra dessa kommer under april-maj. De teoretiska delarna i dessa kurser kommer att ske på distans, de praktiska övningarna och prov kommer att utföras på Etec. De praktiska övningarna tar omkring 1-2 arbetsdagar.


   Reell kompetens
   Inom yrkeshögskolan finns också möjlighet att ta in studerande som har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen men inte har den efterfrågade formella kompetensen. Det sökande kan alltså styrka sina kunskaper och förmågor på annat sätt än genom de formella behörighetskraven, t ex genom intyg från arbetsgivare eller specifika tester Etec kan erbjuda. Genom möjligheten att förklaras behörig genom reell kompetens breddas rekryteringen till utbildningen och skolan ges möjlighet anta studerande med goda förutsättningar att tillgodoräkna sig utbildningen.

   Kontakta utbildningsledare vid frågor och funderingar:
   Louise Lindberg
   Tel: 070-29 22 046
   Mail: louise.lindberg@etecteknikutbildning.se
   Läs mer om Yrkeshögskolan eller om ledningsgruppen för YH.
 • Ansök idag för att bli en del av den hållbara industrin!

  Goda kunskaper inom elteknik och automation efterfrågas idag och kommer även att vara av vikt på framtidens arbetsmarknad.
  Hos oss på Etec i Oskarshamn läser du en populär utbildning som ger dig de rätta kunskaperna och viktig kompetens som gör dig redo för ditt framtida yrkesliv.

  Kontakta oss