Information inför särskilt prov

Information till sökande inför särskilt prov

I urvalsprocessen till Etec:s utbildning Automationsingenjör för hållbar industri 4.0 används jämförelsetal från gymnasiebetyg tillsammans med resultat från särskilt prov vid rangordning av sökande.c

Syftet med det särskilda provet är att med hjälp av ett antal uppgifter, som testar de sökandes problemlösningsförmåga, bedöma vilka som har bäst förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.

Att tolka och lösa uppgifter är centralt för en Automationsingenjör oavsett om det gäller att felsöka och åtgärda problem i en befintlig anläggning eller om det gäller att skapa nya applikationer utifrån en kravbeställares önskemål.

I utbildningen används genomgående utrustning och programmeringsverktyg av samma typ som inom modern tillverkningsindustri. En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna lösa problem, och skapa nya lösningar i dessa system är att ha god problemlösningsförmåga.

För att genomföra ovanstående prov har Etec valt att använda sig av det webbaserade kodverktyget Scratch. Anledningen till att vi valt Scratch är att det är mycket enkelt att använda och att det finns väldigt många olika sidor på nätet där man kan lära sig grunderna.

För att du som sökande skall kunna förbereda dig inför provet på bästa sätt rekommenderar vi dig att du går igenom webbsidan med länken:
https://kodboken.se/start/kurser/ovrigt
På sidan finns även fler länkar med guider och instruktionsfilmer.

För att programmera i Scratch är det bra att registrera dig på sidan:
https://scratch.mit.edu/
Här har du tillgång till programmeringsverktyg och exempelprogram.

På youtube.com finns det många guider och exempel vad man kan göra i scratch

När du gått igenom samtliga lektioner har du att lärt dig grunderna i Scratch och skaffat dig tillräckliga kunskaper för att genomföra provet på ett bra sätt. Under provet kommer du att ha fri tillgång till webben för att söka hjälp om du vill och behöver.

Ansök idag för att bli en del av den hållbara industrin!

Goda kunskaper inom elteknik och automation efterfrågas idag och kommer även att vara av vikt på framtidens arbetsmarknad.
Hos oss på Etec i Oskarshamn läser du en populär utbildning som ger dig de rätta kunskaperna och viktig kompetens som gör dig redo för ditt framtida yrkesliv.

Kontakta oss