Dela på print

ÖVRIGA UTBILDNINGAR

Övriga utbildningar: Auktorisation B

Denna kurs håller vi vid förfrågan av kund – är du / ditt företag intresserad av denna kurs, kontakta maria.hjelm@etecteknikutbildning.se eller på telefon 0491-76 16 72.

Kursnummer: E6001

Antal dagar: Distansutbildning med praktiska moment på plats
Kursavgift: 24 500 kr (exkl moms)

Målgrupp
Fastighetstekniker, mekaniker, underhållspersonal, reparatörer, vitvaruinstallatör m fl. Som installatör eller reparatör av olika utrustningar har du behov av den praktiska och teoretiska kompetensen för Begränsad auktorisation B (Begränsad behörighet BB1)

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i matematik från gymnasiet samt praktisk erfarenhet inom området som auktorisationen omfattar.

Innehåll

Praktisk ellära
Likströmskretsar och enfas-växelströmskretsar med belastningar av olika
slag. TN-C-systemets och TN-S-systemets uppbyggnad, funktion och användning. Elsystemets uppbyggnad och funktion från transformator till belastning. Skyddsledarens funktion och verkan. Uppkomsten av störningar och om deras verkan på elsystemet. Skriftligt prov

Elkraftteknik

Anslutning, losskoppling och funktionsprovning av apparater och utrustning
Montering och flyttning i befintliga guppledningar
Elmotorer med enkla tillhörande startutrustningar
Ritningar och elscheman
Gällande regler och standarder för elinstallationsarbeten
Mätning av vanligt förekommande elektriska storheter
Kontroll inför drifttagning
Skriftligt prov

    Intresseanmälan