Share on print

IT / INDUSTRIELL IT

SQL - grund

Kursnummer: E5002
Antal dagar: 2
Kursavgift: 10 000 kr (exkl moms)
Kurstider: kl. 8-16
I kursen ingår lunch samt fika fm och em

Målgrupp

Detta är kursen för dig som från grunden vill lära dig SQL och relationsdatabaser. Genom att ha goda kunskaper inom SQL så erhålls en bra grund för att sammanställa rapporter och information från en relationsdatabas.

Förkunskaper

Grundläggande IT-kunskaper

Fokus och syfte

Genom att mäta och analyser data, t ex med hjälp av Artificiell Intelligens, kan man få hjälp till att uppnå hållbart tänkande och effektivare energianvändning. 

Kursinnehåll

Efter kursen kommer du på egen hand kunna formulera SQL-frågor för att utvinna information ur relationsdatabaser. Du kommer även ha djupare kunskaper om hur SQL är uppbyggt samt veta hur du kan tillämpa SQL på bästa sätt. Följande områden täcks:
• Relationsdatabaser 
• Datadefinitioner
• Datamanipulering 
• Funktioner 
• Transaktionskontroll

Boka utbildning