Dela på print

INDUSTRIELL IT

Artificiell Intelligens AI

Denna kurs håller vi vid förfrågan av kund – är du / ditt företag intresserad av denna kurs, kontakta maria.hjelm@etecteknikutbildning.se eller på telefon 0491-76 16 72

Kursnummer: E5003

Antal dagar: 2 dagar på distans – du behöver en dator med internetuppkoppling, utbildningen körs i molnet.
Kursavgift: 10 000 kr (exkl moms)
Kurstider: kl. 8-16

Målgrupp

Detta är kursen för dig som vill lära dig mer om Artificiell Intelligens och hur man sätter upp egen AI-algoritm. Genom att ha kunskaper kring AI så erhålls en bra grund att få idéer om hur AI kan användas t ex inom egna verksamheten och skapa affärsnytta.

Förkunskaper

Grundläggande IT-kunskaper

Fokus och syfte

Genom att mäta och analyser data, t ex med hjälp av Artificiell Intelligens, kan man få hjälp till att uppnå hållbart tänkande och effektivare energianvändning. Betydelsen av hur Artificiell Intelligens har förändrat och förändrar samhället.

Kursinnehåll

Efter kursen kommer du på känna till vanliga algoritmer som kan applicera vid AI-analyser. Du kommer
även att kunna sätta upp en egen AI-algoritm i molntjänsten, Azur.

  • AI från grunden
  • Maskininlärning (Machine Learning)
  • Djupinlärning (Deep learning)
  • Datautvinning (Data mining)
  • Sätta upp en molntjänst
  • Använda och utvärdera utfallet på en AI-algoritm

Boka utbildning