Dela på print

INDUSTRIAUTOMATION

Industriautomation - PLC-programmering steg 1 Siemens Step 7

Kursnummer: E1008
Antal dagar: 4
Kursavgift: 16000 kr (exkl moms)
Kurstider: 8-16 Lunch och fika ingår alla dagar

Målgrupp

Kursen vänder sig till medarbetare som ej tidigare arbetat med
programmerbara styrsystem

Målsättning med utbildningen

Efter kursen ska deltagaren ha grundläggande förståelse för hur ett
programmerbart styrsystem är uppbyggt samt hur ett enklare program byggs upp
och exekveras.

Förkunskaper

Grundläggande elkunskaper 

Genomförande

Kursen genomförs med styrsystem Simatic S7-300 och programmeringsverktyget STEP
7

Innehåll

• PLC-systemets uppbyggnad och funktion
• Programmeringsstandarden IEC61131-3
• Skapa projekt
• Hårdvarukonfigurering
• Adressering i S7-300
• Symbolhantering
• Tidkretsar och räknare
• Datatyper och operander
• Datablock
• Programmering i LAD, FBD och SFC
• Dokumentering

    Boka utbildning