Dela på print

INDUSTRIAUTOMATION

Industriautomation - Industriell Automation

Kursnummer: E1002
Antal dagar: 3
Kursavgift: 12000 kr (exkl moms)
Kurstider: 8-16 Lunch och fika ingår alla dagar

Målgrupp 

Produktionstekniker och beslutsfattare inom teknik/industri

Syfte:

Kunskaper om de hjälpmedel och verktyg som finns inom IT gällande grundläggande styrteknik, industriell datakommunikation, databaskommunikation, PLC-system, operatörssystem och webbapplikationer i produkten.

Färdighet att kunna använda de hjälpmedel och verktyg som finns inom IT för yrkesrollen.

Kompetens att kunna avgöra hur och när och av vilken anledning det är lämpligtatt använda verktyg för industriell IT.

Mål

Att veta:

 • hur ett PLC-system konfigureras och programmeras
 • hur ett HMI-system konfigureras och hur operatörsbilder skapas
 • hur Ethernetbaserade nätverk för industriella tillämpningar konfigureras och används
 • hur automationssystem kommunicerar med överordnade databaser för t ex
  planering, och uppföljning mm.
 • hur olika system baserade på TCP/IP-protokollen implementeras i industriella
  applikationer för användning av t ex e-post eller webbteknik 

Innehåll:

 • Konfigurering och programmering av PLC-system
 • Konfigurering och programmering av operatörspaneler
 • Konfigurering av automationsprojekt i moderna ingenjörsverktyg
 • Exempel på hur traditionella IT-system kan appliceras i industriella applikationer

Boka utbildning