Dela på print

INDUSTRIAUTOMATION

Industriautomation - Grundläggande om maskinsäkerhet

Kursnummer: E1005
Antal dagar: 2
Kursavgift: 8000 kr (exkl moms)
Kurstider: 8-16 Lunch och fika ingår alla dagar

Kursblad klicka här

Målgrupp

Operatörer inom tillverkningsindustrin

Syfte

Kursens övergripande syfte är att öka deltagarnas

 • kunskap om hur olika typer av maskinsäkerhetssystem är uppbyggda och därigenom förebygga felaktigt handhavande och eventuella olyckor
 • förstå design, verifiering och validering av skyddsfunktioner  

Förkunskapskrav

 • Kursen E1003 Cylindern som aktuator
 • Kursen E1104 Elmotorn som aktuator

Mål

 • Efter kursen skall deltagaren
 • kunna utföra en riskanalys
 • förstå och tillämpa SSG-blocket
 • känna till olika typer av skydd
 • känna till olika föreskrifter och standarder gällande maskinsäkerhet
 • känna till design, verifiering och validering av skyddsfunktioner

  Boka utbildning