Dela på print

INDUSTRIAUTOMATION

Industriautomation - Grundläggande om maskinsäkerhet

Kursnummer: E1005
Antal dagar: 2
Kursavgift: 8000 kr (exkl moms)
Kurstider: 8-16 Lunch och fika ingår alla dagar

Målgrupp
Operatörer inom tillverkningsindustrin

Förkunskaper

 • Kursen E1003 Cylindern som aktuator
 • Kursen E1004 Elmotorn som aktuator

Genomförande

Under kursen varvas teoretiska genomgångar med praktiska övningar

Kursinnehåll

I kursen går vi igenom tekniska föreskrifter för maskiner och produktionsutrustning, därefter görs praktiska övningar för att öka förståelsen kring föreskrifternas innehåll och krav. 

Målsättning med utbildningen

 • att få kunskap om hur olika typer av maskinsäkerhetssystem är uppbyggda och därigenom förebygga felaktigt handhavande och eventuella olyckor
 • förståelse för design, verifiering och validering av skyddsfunktioner  
 • att kunna utföra en riskanalys
 • att förstår och tillämpa SSG-blocket
 • att känna till olika typer av skydd
 • att känna till olika föreskrifter och standarder gällande maskinsäkerhet
 • att känna till design, verifiering och validering av skyddsfunktioner

  Boka utbildning