Dela på print

INDUSTRIAUTOMATION

Industriautomation - Elmotorn som aktuator

Kursnummer: E1004
Antal dagar: 4
Kursavgift: 16000 kr (exkl moms)
Kurstider: 8-16 Lunch och fika ingår alla dagar

Kursblad klicka här

Målgrupp

Operatörer inom tillverkningsindustrin

Syfte

Med utgångspunkt från styrningen av en elektrisk trefasmotor ska deltagarna efter utbildningen fått ökade kunskaper om hur några av de viktigaste komponenterna i ett automatiserat system fungerar och används.

Förkunskapskrav

 • Kursen E1003 Cylindern som aktuator

Mål

Målsättningen är att öka deltagarnas

 • förutsättningar för att på ett säkert och effektivt sätt fatta rätt beslut om åtgärder vid
  akuta driftstopp i automatiserade produktionsutrustningar
 • förmåga att inhämta och delge information gällande automatiserade
  produktionsutrustningar
 • förmåga att delta vid förebyggande underhållsarbete gällande automatiserade
  produktionsutrustningar

Innehåll

• Motorstyrning – Asynkronmotorer
• Manöverdon
• Säkringar
• Kontaktorer
• Motorskydd (ellära trefas växelström)

  Boka utbildning