Dela på print

INDUSTRIAUTOMATION

Industriautomation - Elmotorn som aktuator

Kursnummer: E1004
Antal dagar: 4
Kursavgift: 16000 kr (exkl moms)
Kurstider: 8-16 Lunch och fika ingår alla dagar

Målgrupp

Operatörer inom tillverkningsindustrin

Förkunskaper

 • Kursen E1003 Cylindern som aktuator

Genomförande

Under kursen varvas teoretiska genomgångar med praktiska övningar.

Kursinnehåll

Motorstyrning där man med hjälp av tekniskt utrustning enligt nedan lär sig om driftsättning, felsökning och säkerhet: 

 • Asynkronmotorer
 • Manöverdon
 • Säkringar
 • Kontaktorer
 • Motorskydd (ellära trefas växelström)

Målsättning med utbildningen 

Med utgångspunkt från styrningen av en elektrisk trefasmotor ska deltagarna efter utbildningen fått
ökade 
kunskaper om hur några av de viktigaste komponenterna i ett automatiserat system fungerar
och används.

Målsättningen är att öka deltagarnas:  
  • förutsättningar för att på ett säkert och effektiv sätt fatta rätt beslut om åtgärder vid akuta driftstopp i automatiserade produktionsutrustningar
  • förmåga att inhämta och delge information gällande automatiserade produktionsutrustningar
  • förmåga att delta vid förebyggande underhållsarbete gällande automatiserade produktionsutrustningar

   Boka utbildning