Dela på print

INDUSTRIAUTOMATION

Industriautomation - Cylindern som aktuator

Kursnummer: E1003
Antal dagar: 5
Kursavgift: 20 000 kr (exkl moms)
Kurstider: 8-16 Lunch och fika ingår alla dagar

Målgrupp
Operatörer inom tillverkningsindustrin

Genomförande
Under kursen varvas teoretiska genomgångar med praktiska övningar. 

Kursinnehåll

Grundläggande styrteknik där man med hjälp av teknisk utrustning enligt nedan lär sig om driftsättning, 
felsökning och säkerhet:

  • Cylindrar  
  • Ventiler
  • Relä
  • Givare
  • Sensorer (ellära likström)

Målsättningen med utbildningen

Med utgångspunkt från styrningen av en pneumatisk cylinder skall deltagarna efter utbildningen fått grundläggande kunskap om hur några av de viktigaste komponenterna i ett automatiserat system fungerar och används.

Målsättningen är att öka deltagarnas

  • förutsättningar för att på ett säkert och effektiv sätt fatta rätt beslut om åtgärder vid akuta driftstopp i automatiserade produktionsutrustningar
  • förmåga att inhämta och delge information gällande automatiserade produktionsutrustningar
  • förmåga att delta vid förebyggande underhållsarbete gällande automatiserade produktionsutrustningar 

    Boka utbildning