Dela på print

HYDRAULIK

Proportional Hydraulik

Kursnummer: E3002
Antal dagar: 4
Kursavgift: 16000 kr (exkl moms)
Kurstider: Alla dagar kl. 8-16

I kursen ingår lunch samt fika alla dagar.

Målgrupp

Servicepersonal som arbetar med förebyggande och avhjälpande underhåll på industriella hydraulsystem. Konstruktörer och supportpersonal för industriella maskiner. Provare och tryckställare i produktion av industriella maskiner.

Förkunskaper:

Hydraulik grundkurs eller motsvarande 

Fokus och syfte

Ger förståelse för konstruktion och funktion av moderna hydraulsystem som arbetar med proportional- teknik Ger förmåga att utföra mätningar, justeringar, modifieringar på moderna hydraulsystem.

Kursinnehåll

Teori:

• Repetition hydraulik grunder
• Ellära grunder
• Reglerteknik grunder
• Proportionalventiler
• Pumpstyrning
• Elektrisk styrning av ventiler
• Regulatorer (PID) och förstärkarkort
• Reglering av position, hastighet och varvtal
• Justering och intrimningsmöjligheter
• Mätgivare
• Datorstyrd reglering
• Schemaläsning

Praktiska moment:

• Uppkoppling krets enligt elschema
• Mätövningar på elkrets
• Elektrisk styrning av ventiler on/off med reläer
• Återkopplat system för positionering
• Ventilstyrning med PWM-signaler
• Elektrisk pumpstyrning
• Justering PID-regulator
• Justering ramp
• Mätning av PWM-signal med oscilloskop
• Inställning parametrar på styrkrets via dator

Denna kurs körs i samarbete med ARCC Utbildning AB i Ljungby.

Boka utbildning