Dela på print

HYDRAULIK

Proportional Hydraulik

Kursnummer: E3002
Antal dagar: 4
Kursavgift: 16000 kr (exkl moms)
Kurstider: Alla dagar kl. 8-16

I kursen ingår lunch samt fika alla dagar.

Målgrupp

Servicepersonal som arbetar med förebyggande och avhjälpande
underhåll på industriella hydraulsystem. Konstruktörer och supportpersonal för industriella maskiner. Provare och tryckställare i produktion av industriella maskiner.

Förkunskaper:

Hydraulik grundkurs eller motsvarande 

Fokus och syfte

Ger förståelse för konstruktion och funktion av moderna
hydraulsystem som arbetar med proportionalteknik
Ger förmåga att utföra mätningar, justeringar, modifieringar på
moderna hydraulsystem.

Kursinnehåll:

Teori:

• Repetition hydraulik grunder
• Ellära grunder
• Reglerteknik grunder
• Proportionalventiler
• Pumpstyrning
• Elektrisk styrning av ventiler
• Regulatorer (PID) och förstärkarkort
• Reglering av position, hastighet och varvtal
• Justering och intrimningsmöjligheter
• Mätgivare
• Datorstyrd reglering
• Schemaläsning

Praktiska moment:

• Uppkoppling krets enligt elschema
• Mätövningar på elkrets
• Elektrisk styrning av ventiler on/off med reläer
• Återkopplat system för positionering
• Ventilstyrning med PWM-signaler
• Elektrisk pumpstyrning
• Justering PID-regulator
• Justering ramp
• Mätning av PWM-signal med oscilloskop
• Inställning parametrar på styrkrets via dator

Boka utbildning