Dela på print

HYDRAULIK

Hydraulik - Grundkurs

Kursnummer: E3001
Antal dagar: 4
Kursavgift: 16 000 kr (exkl moms)
Kurstider: Alla dagar kl. 8-16
I kursen ingår lunch samt fika alla dagar.

Målgrupp

Underhållspersonal och reparatörer som arbetar med förebyggande och avhjälpande underhåll på hydraulsystem. Säljare, arbetsledare m.fl. som har behov av grundläggande kunskaper inom hydraulik

Fokus och syfte

 • Skapar medvetenhet om vilka risker som finns vid arbete med hydrauliska maskiner och hur tillbud kan undvikas.
 • Ger kunskap kring hydraulvätskors miljöpåverkan och hantering av utsläpp.
 • Ger grundläggande kunskaper om uppbyggnad och funktion på hydraulsystem och dess komponenter.
 • Ger färdighet att utföra vanligt förekommande underhållsåtgärder, igångkörning och felsökning.
 • Ger förståelse för vilka driftbetingelser som krävs för ett hydraulsystem med hög driftsäkerhet.

Kursinnehåll

Teori, systemsimuleringar och praktiska moment kombineras för att tillmötesgå olika lärstilar.

Teori
 • Hydrauliska grundbegrepp och säkerhet

 • Reglering av tryck, kraft, flöde och hastighet

 • Hydrauliska komponenter, pumpar, motorer, ventiler, cylindrar, ackumulatorer, tankar och kylare

 • Schemasymboler och systemuppbyggnad

 • Hydraulvätskor och dess egenskaper

 • Föroreningar, renlighetsnivåer och filtrering

 • Kopplingar och tätningselement

 • Ledningselement

Praktiska moment
 • Kontroll och justering av maxtryck med säkerhetsventil

 • Begränsning av flöde och hastighet

 • Begränsning av tryck och kraft

 • Lasthållning med hydrauliskt lås resp. overcenterventil

 • Montering av slangkoppling och rörkoppling

 • Kontroll förladdningstryck i ackumulator

 • Schemaläsning

 • Konstruktionsuppgift

Denna kurs körs i samarbete med ARCC Utbildning AB i Ljungby.

Boka utbildning