ELSÄKERHET

Elsäkerhet - Skötsel av elanläggningar

Kursnummer: E2002
Antal dagar: 1
Kursavgift: 4000 kr (exkl moms)
Kurstider: kl. 8-16
I kursen ingår lunch samt fika fm och em

Målgrupp 

Verksamma inom elinstallationsbranschen

Förkunskaper

Kunskaper i utförandeföreskrifterna och erfarenhet från elinstallationsarbete.

Omfattning

1 dag Vår repetitionskurs i Elsäkerhet vid arbete ger dig alla kunskaper som ellagstiftningen kräver att du repeterar. Du får kunskaper om hur man arbetar säkert där det finns en elektrisk fara och värdefull erfarenhetsåterföring. Med denna kurs uppdaterar arbetsgivaren personalens kunskaper vilket ska göras med lämpliga intervall enligt föreskrifterna kring elektriskt arbete

Kursmål

Efter kursen ska deltagaren korrekt kunna planera sitt elarbete så att den elektriska faran är förebyggd. Vidare ska deltagaren känna till vilka regelverk som finns och vilket ansvar den enskilde medarbetaren har för sin egen och sina kollegors säkerhet.

Innehåll

  • Elsäkerhetsorganisationen i korthet enligt SS-EN 50 110
  • Ansvarsfördelning innehavare, arbetsgivare och arbetstagare
  • Riskbedömning och praktikfall med övningar
  • Arbetsmetoder enligt Svensk Standard
  • Varselmärkning
  • Kort om egenkontrollprogram
  • Elfarans konsekvenser och erfarenheter från tillbud och olyckor

Intresseanmälan