Dela på print

ELSÄKERHET

Elsäkerhet - Elinstallationsreglerna

Kursnummer: E2001
Antal dagar: 1
Kursavgift: 4000 kr (exkl moms)
Kurstider: kl. 8-16
I kursen ingår lunch samt fika fm och em.

Målgrupp

Verksamma inom elinstallationsbranschen.

Förkunskaper

Kunskaper i utförandeföreskrifterna och erfarenhet från elinstallationsarbete.

Omfattning

1 dag

Kursen ger dig under en fullmatad dag all information du behöver för att vara uppdaterad på förändringarna i den senaste utgåvan av SS 436 40 00. Vi repeterar dessutom viktiga begrepp och lär oss att hitta rätt i standarden och förstå dess uppbyggnad.

Kursmål

Efter kursen ska deltagaren känna till de viktigaste kraven för elinstallationer enligt gällande elsäkerhetslagstiftning samt hur regelverket är uppbyggt. Dessutom ska deltagaren vara väl införstådd med vilka väsentliga förändringar som utgåva 3 innebär samt hur detta påverkar det dagliga arbetet.

Innehåll

  • Elsäkerhetslagstiftningens uppbyggnad
  • Elinstallationsreglernas uppbyggnad och metoder för att hitta i denna
  • Viktiga grundläggande elsäkerhetsmässiga krav
  • Nyheter i elinstallationsreglerna
  • Genomgång av standardens olika delar och genomgång av väsentliga delar
  • Rikligt med exempel och övningar med tillämpningar från verkligheten där deltagaren själv får tillämpa kunskaperna för att göra rätt från början           

Intresseanmälan