ELSÄKERHET

Elsäkerhet - Elinstallationsreglerna

Denna kurs håller vi vid förfrågan – är du / ditt företag intresserad av denna kurs, kontakta maria.hjelm@etecteknikutbildning.se eller på telefon 0491-76 16 72.

Kursnummer: E2001

Antal dagar: 1
Kursavgift: 4000 kr (exkl moms)
Kurstider: kl. 8-16
I kursen ingår lunch samt fika fm och em.

Målgrupp

Verksamma inom elinstallationsbranschen.

Förkunskaper

Kunskaper i utförandeföreskrifterna och erfarenhet från elinstallationsarbete.

Omfattning

1 dag

Kursen ger dig under en fullmatad dag all information du
behöver för att vara uppdaterad på förändringarna i den senaste utgåvan av SS
436 40 00. Vi repeterar dessutom viktiga begrepp och lär oss att hitta rätt i
standarden och förstå dess uppbyggnad.

Kursmål

Efter kursen ska deltagaren korrekt kunna planera sitt elarbete så att den elektriska faran är förebyggd. Vidare ska deltagaren känna till vilka regelverk som finns och vilket ansvar den enskilde medarbetaren har för sin egen och sina kollegors säkerhet. 

Innehåll

  • Elsäkerhetsorganisationen i korthet enligt SS-EN 50 110
  • Ansvarsfördelning innehavare, arbetsgivare och arbetstagare
  • Riskbedömning och praktikfall med övningar
  • Arbetsmetoder enligt Svensk Standard
  • Varselmärkning
  • Kort om egenkontrollprogram 
  • Elfarans konsekvenser och erfarenheter från tillbud och olyckor       

Intresseanmälan