Värdefulla insikter via dataanalys

Vårt arbete på skolan bidrar till nya insikter för framtidens städer, ”Smart City”. Vi arbetar tex tillsammans med våra elever med att mäta temperaturförändringar via en boj som placeras ut i sjöar och vattendrag runt om i kommunen.
Via en mast som placerats på skolan tar vi emot en mängd olika data som används i skolarbetet på olika sätt. 

Det arbetet bidrar till en hel del insikter som vi kan dela med oss av till näringsliv, kommun och andra aktörer som besitter mandat att förändra.
Den data vi samlar in kan studeras och analyseras i realtid vilket vi delar med oss av nedan.

Badtemperatur från badboj