Programråd tillsammans med näringslivet

Programrådet är ett mötesforum för skolans yrkesprogram och lokala företag i branschen som programmet riktar sig mot. Programrådet är viktigt både för skolan och för branschen. Ett programråd sammankallas 2 – 4 gånger per läsår. 

Syftet är att skolan ska kunna få förslag från näringslivet, så att programmets utbildningar ska motsvara arbetsmarknadens behov. Eller om man så vill: för att skolan ska utbilda elever som är anställningsbara efter utbildningen.

Bland annat kan följande tas upp på programrådet: 

 • Samverka om utbildningens långsiktiga utveckling. 
 • Hjälpa skolan att planera och organisera det arbetsplatsförlagda lärandet (APL)
 • Medverka vid utformningen av gymnasiearbeten
 • Förslag på vad branschen tycker är viktigt för utbildningens innehåll
 • Avstämning utbildning / verklighet – vilken teknik arbetar företagen med
 • Elevrepresentanterna berättar vad de gör i skolan just vid tillfället för mötet

Etecs programråd består av:

 • Lärare och elever från skolan
 • SSE AB
 • Södra Cell Mönsterås
 • Oskarshamn Energi
 • Elajo El & energiteknik
 • Bravida
 • Scania IM
 • Saft AB
 • Granitor

Mer om Etecs gymnasieskola

Läs även mer om El- och energiprogrammet eller om praktiken inom gymnasiet.