top-foretag-maet-reglerteknik

Reglerteknik steg 1 Process

Kursnummer:
E4002
Antal dagar:
4
Kursavgift:
16 000 kr (exkl moms) Kurslitteratur ingår. Från 2023 är kursavgiften 18 000 kr (exkl moms)
Kurstider:
8-16 alla dagar. Fika och lunch ingår.
Målgrupp:

Kursen vänder sig till medarbetare som idag arbetar med drift eller underhåll och behöver grund-läggande kunskaper i ämnet Reglerteknik.

Startdatum:

13 mars - 16 mars, 2023
14 november - 17 november, 2023

MÅL MED KURSEN
Efter kursen ska deltagaren kunna tolka processtekniska P&I-scheman, ha kunskaper om regulatorns P-,I-, och D-funktioner samt optimering av dessa.

KURSINNEHÅLL
• Definitioner
• Symboler i P&I-scheman
• Instrumentkretsscheman
• Olika processtyper, tidskonstant och dödtid
• Regulatorfunktioner P, I och D
• Optimering av reglerkretsar med olika optimeringsmetoder
• Orientering om multivariabla reglersystem

Boka utbildning