top-foretag-maet-reglerteknik

Processmätteknik steg 1

Kursnummer:
E4001
Antal dagar:
3
Kursavgift:
12 000 kr (exkl moms) Kurslitteratur ingår. Från 2023 är kursavgiften 13 500 kr (exkl moms)
Kurstider:
8-16 alla dagar. Fika och lunch ingår.
Målgrupp:

Kursen vänder sig till medarbetare som idag arbetar med drift eller underhåll och behöver grundläggande kunskaper i ämnet mätteknik.

Startdatum:

13 december - 15 december, 2022
28 februari - 2 mars, 2023
7 november - 9 november, 2023

MÅL MED KURSEN
Efter kursen ska deltagaren ha allmän kännedom om mätteknik och kunna grundläggande principer för mätning av tryck, nivå och volym, flöde och temperatur samt beräkning av mätosäkerhet vid presentation av mätvärden

FÖRKUNSKAPER
Instrumenttekniker eller teknisk gymnasieutbildning

GENOMFÖRANDE
Kursen genomförs med teoretiska föreläsningar samt praktiska övningar

KURSINNEHÅLL
Mätteknisk historia, gamla mått och mätmetoder
SI-systemet, kalibrering och spårbarhet
Mätsignaler, el-lära, pulser, mA-signaler
Processäkerhet, ATEX, EU-direktiv
Fysik och matte, allmänna gaslagen, ånga
Grundläggande mätosäkerhet med ett räkneexempel
Flödesmätning, teori, strömningslära., installationseffekter
Temperaturmätning, temperatur, givarplacering
Tryckmätning, toeri och praktik
Nivåmätning, teori och praktik
Vägning och densitetsmätning
Funktions- och miljökrav (TBE/KBE)

Boka utbildning