top-foretag-oevriga-utbildningar

Ledarskapsutbildning – Formativt ledarskap för mellanchefer

Kursnummer:
E8001
Antal dagar:
2
Kursavgift:
9 500 kr (exkl moms) – i priset ingår personlig Everythin DiSC arbetsprofil
Kurstider:
Kl 8-16 båda dagarna. I kursen ingår för- och eftermiddagsfika och lunch
Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som är ledare på mellannivå/nytillsatt med personalansvar

Startdatum:

7 december - 8 december, 2022
18 januari - 19 januari, 2023
15 mars - 16 mars, 2023
4 april - 5 april, 2023
24 maj - 25 maj, 2023
13 september - 14 september, 2023
25 oktober - 26 oktober, 2023
6 december - 7 december, 2023

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper behövs

INNEHÅLL
Kursen leder deltagarna från teori och förståelse till arbetet i vardagen genom
följande fyra delar:

Hur konkretiserar du företagets vision?
Hjälper dig att synliggöra den enskilda avdelningen och ledarens betydelse för helheten och hur dessa kan formuleras till konkreta mål.

Hur kommunicerar du visionen?
Handlar om att säkerställa att budskapet ägs av personalen. Kursen utgår från Dylan Wiliams forskning och hur ett formativt förhållningssätt kan bidra till ett effektivt sätt både att tydliggöra mål för personalen, hur man kan synliggöra i vilken grad de förstått dessa och hur man tillsammans kan öka arbetet mot dem.

Hur kan alla bidra till visionen?
Denna del tydliggör hur alla kan jobba mot
en vision även om man gör det på lite olika sätt. Här tar vi hjälp av Everything
DiSCs personlighetsteori som fångar och skapar förståelse för människors olikheter.
Deltagaren genomgår själv denna för att få ökad förståelse för sig själv, samt hur sådan kännedom kan tillämpas i en personalgrupp. Härigenom ges deltagaren praktisk erfarenhet av en mängd verktyg som kan tillämpas i vadagssituationer som till exempel konflikter.

Hur håller vi i visionen?
Ger dig verktyg som hjälper dig göra avdelningens mål att bli en ledstång i det vardagliga arbetet och inte något man diskuterar en gång om året på ett lönesamtal.

GENOMFÖRANDE
Kursen blandar föreläsningar som ger grundläggande teoretiska verktyg med
praktiska övningar och workshops som baseras på deltagarnas erfarenheter.

MÅLSÄTTNINGEN MED UTBILDNINGEN
Målsättningen är att öka deltagarnas:

  • förståelse för sin och gruppens roll i verksamheten
  • förmåga att vara en del av och leda gruppen både i nuet och långsiktigt
  • förståelse för personalens olikheter och behov och hur de kan hjälpa till att uppnå och inte ligga i vägen för målen
  • förmåga att hantera vardagskonflikter

Boka utbildning