top-foretag-industriell-it

SQL – grund

Kursnummer:
E5002
Antal dagar:
2 dagar på plats hos oss på Förrådsgatan 6 Oskarshamn eller på distans – du behöver en dator med internetuppkoppling, utbildningen körs i molnet.
Kursavgift:
10 000 kr (exkl moms)
Kurstider:
Kl. 8-16
Målgrupp:

Detta är kursen för dig som från grunden vill lära dig SQL och relationsdatabaser. Genom att ha goda kunskaper inom SQL så erhålls en bra grund för att sammanställa rapporter och information från en relationsdatabas.

Förkunskaper

Grundläggande IT-kunskaper

Fokus och syfte

Genom att mäta och analyser data, t ex med hjälp av SQL, kan man få hjälp till att uppnå hållbart tänkande och effektivare energianvändning. 

Kursinnehåll

Efter kursen kommer du på egen hand kunna formulera SQL-frågor för att utvinna information ur relations-databaser. Du kommer även ha djupare kunskaper om hur SQL är uppbyggt samt veta hur du kan tillämpa SQL på bästa sätt. Följande områden täcks:
• Relationsdatabaser
• Datadefinitioner
• Datamanipulering
• Funktioner
• Transaktionskontroll-

Gör en förfrågan