top-foretag-industriell-it

Artificiell Intelligens AI

Kursnummer:
E5003
Antal dagar:
2 dagar på distans – du behöver en dator med internetuppkoppling, utbildningen körs i molnet.
Kursavgift:
10 000 kr (exkl moms)
Kurstider:
Kl. 8-16
Målgrupp:

Detta är kursen för dig som vill lära dig mer om Artificiell Intelligens och hur man sätter upp egen AI-algoritm. Genom att ha kunskaper kring AI så erhålls en bra grund att få idéer om hur AI kan användas t ex inom egna verksamheten och skapa affärsnytta.

Förkunskaper

Grundläggande IT-kunskaper

Fokus och syfte

Genom att mäta och analyser data, t ex med hjälp av Artificiell Intelligens, kan man få hjälp till att uppnå hållbart tänkande och effektivare energianvändning. Betydelsen av hur Artificiell Intelligens har förändrat och förändrar samhället.

Kursinnehåll

Efter kursen kommer du på känna till vanliga algoritmer som kan applicera vid AI-analyser. Du kommer även att kunna sätta upp en egen AI-algoritm i molntjänsten, Azur.
  • AI från grunden
  • Maskininlärning (Machine Learning)
  • Djupinlärning (Deep learning)
  • Datautvinning (Data mining)
  • Sätta upp en molntjänst
  • Använda och utvärdera utfallet på en AI-algoritm

Gör en förfrågan