Shutterstock_1203834955(1)

Styrteknik Grund – 3 dagar

Kursnummer:
E1021
Antal dagar:
3
Kursavgift:
Kostnadsfri om ditt företag är medlem i Kunskapslyft Kalmar Län. Mer information, kursanmälan och kontaktuppgifter hittar du nedan under "Läs mer om utbildningen"
Kurstider:
8-16
Målgrupp:

Operatörer och servicetekniker inom tillverkningsindustrin

Startdatum:

25 oktober - 27 oktober, 2022

Kursen är ett samarbete mellan Nova Utbildning och Etec Teknikutbildning och är kostnadsfri om ditt företag är medlem i Kunskapslyft Kalmar Län, kursanmälan till denna kurs görs genom Novas hemsida genom att klicka här.

Kursanmälan senast 2022-10-18

Är ditt företag ännu inte medlemmar – maila till projektledare Henrik Jardbring eller på
tel: 0491-76 42 92, för mer information.

Kontakt på Etec Teknikutbildning AB är Maria Hjelm / tel 0491-76 16 72.

Förkunskaper

Inga

Genomförande

Under kursen varvas teoretiska genomgångar med praktiska övningar.

Kursinnehåll

Grundläggande styrteknik där man med hjälp av teknisk utrustning enligt nedan lär sig om driftsättning, felsökning och säkerhet:

 • Cylindrar
 • Ventiler
 • Relä
 • Givare
 • Sensorer (ellära likström)

Motorstyrning där man med hjälp av teknisk utrustning enligt nedan lär sig om driftsättning, felsökning och säkerhet:

 • Asynkronmotorer
 • Manöverdon
 • Säkringar
 • Kontaktorer
 • Motorskydd (ellära trefas växelström)

Målsättning med utbildningen

Med utgångspunkt från styrningen av en pneumatisk cylinder samt en elektrisk trefasmotor ska deltagarna efter utbildningen fått grundläggande kunskap om hur några av de viktigaste komponenterna i ett automatiserat system fungerar och används.

Målsättningen är att öka deltagarnas:

 • förutsättningar för att på ett säkert och effektivt sätt fatta rätt beslut om åtgärder vid akuta driftstopp i automatiserade produktionsutrustningar
 • förmåga att inhämta och delge information gällande automatiserade produktions- utrustningar
 • förmåga att delta vid förebyggande underhållsarbete gällande automatiserade produktionsutrustningar