top-foretag-industriell-it

PLC-programmering steg 1 Siemens Step 7

Kursnummer:
E1008
Antal dagar:
4
Kursavgift:
16000 kr (exkl moms) Kurslitteratur ingår. Från 2023 är kursavgiften 16 500 kr (exkl moms)
Kurstider:
8-16 alla dagar. Fika och lunch ingår.
Målgrupp:

Kursen vänder sig till medarbetare som ej tidigare arbetat med programmerbara styrsystem

Startdatum:

13 december - 16 december, 2022
7 mars - 10 mars, 2023
19 september - 22 september, 2023
7 november - 10 november, 2023
12 december - 15 december, 2023

MÅLSÄTTNINGEN MED UTBILDNINGEN
Efter kursen ska deltagaren ha grundläggande förståelse för hur ett programmerbart styrsystem är uppbyggt samt hur ett enklare program byggs upp och exekveras.

FÖRKUNSKAPER
Grundläggande elkunskaper

GENOMFÖRANDE
Kursen genomförs med styrsystem Simatic S7-300 och programmeringsverktyget STEP 7

KURSINNEHÅLL
• PLC-systemets uppbyggnad och funktion
• Programmeringsstandarden IEC61131-3
• Skapa projekt
• Hårdvarukonfigurering
• Adressering i S7-300
• Symbolhantering
• Tidkretsar och räknare
• Datatyper och operander
• Datablock
• Programmering i LAD, FBD och SFC
• Dokumentering

Boka utbildning