top-foretag-industriautomation

Elmotorn som aktuator

Kursnummer:
E1004
Antal dagar:
4
Kursavgift:
16 000 kr
Kurstider:
8-16 Lunch och fika ingår alla dagar
Målgrupp:

Operatörer inom tillverkningsindustrin.

Startdatum:
18 oktober

Förkunskaper

  • Kursen E1003 Cylindern som aktuator

Genomförande

Under kursen varvas teoretiska genomgångar med praktiska övningar.

Kursinnehåll

Motorstyrning där man med hjälp av tekniskt utrustning enligt nedan lär sig om driftsättning, felsökning och säkerhet:

  • Asynkronmotorer
  • Manöverdon
  • Säkringar
  • Kontaktorer
  • Motorskydd (ellära trefas växelström)

Målsättning med utbildningen 

Med utgångspunkt från styrningen av en elektrisk trefasmotor ska deltagarna efter utbildningen fått
ökade 
kunskaper om hur några av de viktigaste komponenterna i ett automatiserat system fungerar
och används.
Målsättningen är att öka deltagarnas:  
  • förutsättningar för att på ett säkert och effektiv sätt fatta rätt beslut om åtgärder vid akuta driftstopp i automatiserade produktionsutrustningar
  • förmåga att inhämta och delge information gällande automatiserade produktionsutrustningar
  • förmåga att delta vid förebyggande underhållsarbete gällande automatiserade produktionsutrustningar

Boka utbildning

ADRESS

KONTAKTA OSS

ETEC I SOCIALA MEDIER

TIPSA ANDRA OM OSS

© 2020 Etec Teknikutbildning