top-foretag-industriautomation

Elmotorn som aktuator

Kursnummer:
E1004
Antal dagar:
4
Kursavgift:
16 000 kr (exkl moms) Kurslitteratur ingår. Från 2023 är kursabvgiften 16 500 kr (exkl moms)
Kurstider:
8-16 Lunch och fika ingår alla dagar
Målgrupp:

Operatörer inom tillverkningsindustrin.

Startdatum:

2 maj - 5 maj, 2023
17 oktober - 20 oktober, 2023

FÖRKUNSKAPER
Kursen E1003 Cylindern som aktuator

GENOMFÖRANDE
Under kursen varvas teoretiska genomgångar med praktiska övningar.

KURSINNEHÅLL
Motorstyrning där man med hjälp av tekniskt utrustning enligt nedan lär sig om driftsättning, felsökning och säkerhet:
• Asynkronmotorer
• Manöverdon
• Säkringar
• Kontaktorer
• Motorskydd (ellära trefas växelström)

MÅLSÄTTNING MED UTBILDNINGEN
Med utgångspunkt från styrningen av en elektrisk trefasmotor ska deltagarna efter utbildningen fått ökade kunskaper om hur några av de viktigaste komponenterna i ett automatiserat system fungerar och används.

Målsättningen är att öka deltagarnas: 
• förutsättningar för att på ett säkert och effektiv sätt fatta rätt beslut om
åtgärder vid akuta driftstopp i automatiserade produktionsutrustningar
• förmåga att inhämta och delge information gällande automatiserade
produktionsutrustningar
• förmåga att delta vid förebyggande underhållsarbete gällande
automatiserade produktionsutrustningar

Boka utbildning