top-foretag-industriautomation

Cylindern som aktuator

Kursnummer:
E1003
Antal dagar:
5
Kursavgift:
20 500 kr (exkl moms) Kurslitteratur ingår.
Kurstider:
8-16 Lunch och fika ingår alla dagar
Målgrupp:

Operatörer inom tillverkningsindustrin

Startdatum:

24 april - 28 april, 2023
25 september - 29 september, 2023

GENOMFÖRANDE
Under kursen varvas teoretiska genomgångar med praktiska övningar.

KURSINNEHÅLL
Grundläggande styrteknik där man med hjälp av teknisk utrustning enligt nedan lär sig om driftsättning, felsökning och säkerhet:
• Cylindrar
• Ventiler
• Relä
• Givare
• Sensorer (ellära likström)

MÅLSÄTTNING MED UTBILDNINGEN
Med utgångspunkt från styrningen av en pneumatisk cylinder skall deltagarna efter utbildningen fått grundläggande kunskap om hur några av de viktigaste komponenterna i ett automatiserat system fungerar och används.

Målsättningen är att öka deltagarnas:
• förutsättningar för att på ett säkert och effektiv sätt fatta rätt beslut om
åtgärder vid akuta driftstopp i automatiserade produktionsutrustningar
• förmåga att inhämta och delge information gällande automatiserade
produktionsutrustningar
• förmåga att delta vid förebyggande underhållsarbete gällande
automatiserade produktionsutrustningar

Boka utbildning