top-foretag-industriautomation

Grundläggande om maskinsäkerhet

Kursnummer:
E1005
Antal dagar:
2
Kursavgift:
8 500 kr (exkl moms) Kurslitteratur ingår.
Kurstider:
8-16 båda dagarna. Lunch och fika ingår.
Målgrupp:

Operatörer inom tillverkningsindustrin

Startdatum:

9 maj - 10 maj, 2023
31 oktober - 1 november, 2023

FÖRKUNSKAPER
• Kursen E1003 Cylindern som aktuator
• Kursen E1004 Elmotorn som aktuator

GENOMFÖRANDE
Under kursen varvas teoretiska genomgångar med praktiska övningar

KURSINNEHÅLL
I kursen går vi igenom tekniska föreskrifter för maskiner och produktionsutrustning, därefter görs praktiska övningar för att öka förståelsen kring föreskrifternas innehåll och krav.

MÅLSÄTTNING MED UTBILDNINGEN
• få kunskap om hur olika typer av maskinsäkerhetssystem är uppbyggda och därigenom
förebygga felaktigt handhavande och eventuella olyckor
• att förstå design, verifiering och validering av skyddsfunktioner
• att kunna utföra en riskanalys
• att förstå och tillämpa SSG-blocket
• att känna till olika typer av skydd
• att känna till olika föreskrifter och standarder gällande maskinsäkerhet
• att känna till design, verifiering och validering av skyddsfunktioner

Boka utbildning