top-foretag-industriell-it

Automation och industriell IT

Kursnummer:
E1006
Antal dagar:
4
Kursavgift:
16 500 kr (exkl moms) Kurslitteratur ingår.
Kurstider:
8-16 alla dagar. Fika och lunch ingår.
Målgrupp:

Operatörer inom tillverkningsindustrin

Startdatum:

23 maj - 26 maj, 2023
14 november - 17 november, 2023

FÖRKUNSKAPER
• Kursen E1003 Cylindern som aktuator
• Kursen E1004 Elmotorn som aktuator
• Kursen E1005 Grundläggande om maskinsäkerhet

GENOMFÖRANDE
Under kursen varvas teoretiska genomgångar med praktiska övningar.

KURSINNEHÅLL
Kursen är uppdelad i följande fyra delavsnitt – där grundläggande funktioner inom programmering, driftsättning och felsökning behandlas:
• Styrsystem
• Industriell datakommunikation
• Operatörssystem
• Databaskommunikation

MÅLSÄTTNINGEN MED UTBILDNINGEN ÄR
• att känna till ett PLC-systems grundläggande delar och dess funktioner​
• att förstå och känna till hur ett PLC-projekt skapas​
• att känna till vad hårdvarukonfigurering av ett PLC-system innebär​
• att känna till metodiken för felsökning i applikationer innehållande PLC-system
• att känna till standarderna IEC848 och IEC61131 samt organisationen PLCOpen
• att känna till olika typer av programmeringsspråk (FBD, LAD, ST och   SFC) samt hur de
används

Boka utbildning