top-foretag-hydraulik

Proportional Hydraulik – 4 dagar

Kursnummer:
E3002
Antal dagar:
4
Kursavgift:
18 000 kr (exkl moms) Kurslitteratur ingår.
Kurstider:
8-16 alla dagar. Fika och lunch ingår.
Målgrupp:

Servicepersonal som arbetar med förebyggande och avhjälpande underhåll på industriella hydraulsystem. Konstruktörer och supportpersonal för industriella maskiner. Provare och tryckställare i produktion av industriella maskiner.

FÖRKUNSKAPER
Hydraulik grundkurs eller motsvarande

Startdatum:

30 maj - 2 juni, 2023

FOKUS OCH SYFTE
Ger förståelse för konstruktion och funktion av moderna hydraulsystem som arbetar med proportional- teknik. Ger förmåga att utföra mätningar, justeringar, modifieringar på moderna hydraulsystem.

KURSINNEHÅLL
Teori:
• Repetition hydraulik grunder
• Ellära grunder
• Reglerteknik grunder
• Proportionalventiler
• Pumpstyrning
• Elektrisk styrning av ventiler
• Regulatorer (PID) och förstärkarkort
• Reglering av position, hastighet och varvtal
• Justering och intrimningsmöjligheter
• Mätgivare
• Datorstyrd reglering
• Schemaläsning

Praktiska moment:
• Uppkoppling krets enligt elschema
• Mätövningar på elkrets
• Elektrisk styrning av ventiler on/off med reläer
• Återkopplat system för positionering
• Ventilstyrning med PWM-signaler
• Elektrisk pumpstyrning
• Justering PID-regulator
• Justering ramp
• Mätning av PWM-signal med oscilloskop
• Inställning parametrar på styrkrets via dator
• Konstruktionsuppgift

Denna kurs körs i samarbete med ARCC Utbildning AB i Ljungby.

Boka utbildning