kategori-hydraulik

Hydraulik Grundkurs – 2 dagar

Kursnummer:
E3003
Antal dagar:
2
Kursavgift:
Kostnadsfri om ditt företag är medlem i Kompetenslyft Kalmar Län. Mer information, kursanmälan och kontaktuppgifter hittar du nedan under "Läs mer om utbildningen"
Kurstider:
Alla dagar kl. 8-16. I kursen ingår lunch samt fika alla dagar.
Målgrupp:

Underhållspersonal och reparatörer som jobbar med förebyggande och avhjälpande underhåll på hydraulsystem. Säljare, arbetsledare m fl som har behov av grundläggande kunskaper inom hydraulik.

Startdatum:

29 november - 30 november, 2022

Kursen är ett samarbete mellan Nova Utbildning och Etec Teknikutbildning och är kostnadsfri om ditt företag är medlem i Kompetenslyft Kalmar Län, kursanmälan till denna kurs görs genom Novas hemsida genom att klicka här.

Kursanmälan senast 2022-11-25

Är ditt företag ännu inte medlemmar – maila till projektledare Henrik Jardbring eller på
tel: 0491-76 42 92, för mer information.

Kontakt på Etec Teknikutbildning AB är Maria Hjelm / tel 0491-76 16 72.

FOKUS OCH SYFTE MED KURSEN
• skapar medvetenhet om vilka risker som finns vid arbete med hydrauliska maskiner och
hur tillbud kan undvikas
• ger kunskap kring hydraulvätskors påverkan och hantering av utsläpp
• ger grundläggande kunskap om uppbyggnad och funktion på hydraul-
system och dess komponenter
• ger färdighet att utföra vanligt förekommande underhållsåtgärder, igång-
körning och felsökning
• ger förståelse för vilka driftbetingelser som krävs för ett hydraulsystem med hög
driftsäkerhet

KURSINNEHÅLL
Teori, systemsimuleringar och praktiska moment kombineras för att tillmötesgå olika lärstilar.

TEORI
• Hydrauliska grundbegrepp och säkerhet
• Reglering av tryck, kraft, flöde och hastighet
• Hydrauliska komponenter, pumpar, motorer, ventiler, cylindarar,
ackumulatorer, tankar och kylare
• Schemasymboler och systemuppbyggnad
• Hydraulvätskor och dess egenskaper
• Föroreningar, renlighetsnivåer och filtrering
• Kopplingar och tätningselement
• Ledningselement

PRAKTISKA MOMENT
• Kontroll och justering av maxtryck med säkerhetsventil
• Begränsning av flöde och hastighet
• Begränsning av tryck och kraft