top-foretag-boka-utbildning-v1

Hydraulik Grundkurs – 4 dagar

Kursnummer:
E3001
Antal dagar:
4
Kursavgift:
18 000 kr (exkl moms) Kurslitteratur ingår.
Kurstider:
8-16 alla dagar. Fika och lunch ingår.
Målgrupp:

Underhållspersonal och reparatörer som arbetar med förebyggande och
avhjälpande underhåll på hydraulsystem. Säljare, arbetsledare m.fl. som har behov av grundläggande kunskaper inom hydraulik.

Startdatum:

2 maj - 5 maj, 2023
23 maj - 26 maj, 2023

FOKUS OCH SYFTE MED KURSEN
• Skapar medvetenhet om vilka risker som finns vid arbete med hydrauliska maskiner och
hur tillbud kan undvikas.
• Ger kunskap kring hydraulvätskors miljöpåverkan och hantering av utsläpp
• Ger grundläggande kunskaper om uppbyggnad och funktion på hydraulsystem och dess
komponenter.
• Ger färdighet att utföra vanligt förekommande underhållsåtgärder, igångkörning och
felsökning
• Ger förståelse för vilka driftbetingelser som krävs för ett hydraulsystem med hög drift-
säkerhet

KURSINNEHÅLL
Teori:
• Hydrauliska grundbegrepp och säkerhet
• Reglering av tryck, kraft, flöde och hastighet
• Hydrauliska komponenter, pumpar, motorer, ventiler, cylindrar, ackumulatorer, tankar och
kylare
• Schemasymboler och systemuppbyggnad
• Hydraulvätskor och dess egenskaper
• Föroreningar, renlighetsnivåer och filtrering
• Kopplingar och tätningselement
• Ledningselement
Praktiska moment:
• Kontroll och justering av maxtryck med säkerhetsventil
• Begränsning av flöde och hastighet
• Begränsning av tryck och kraft
• Lasthållning med hydrauliskt lås resp. overcenterventil
• Montering av slangkoppling och rörkoppling
• Kontroll förladdningstryck i ackumulator
• Schemaläsning
• Konstruktionsuppgift

Boka utbildning