top-foretag-elsakerhet

Auktorisation B

Kursnummer:
E6001
Antal dagar:
Distansutbildning med praktiska moment på plats
Kursavgift:
24 500 kr (exkl moms)
Målgrupp:

Fastighetstekniker, mekaniker, underhållspersonal, reparatörer, vitvaruinstallatör m fl. Som installatör eller reparatör av olika utrustningar har du behov av den praktiska och teoretiska kompetensen för Begränsad auktorisation B (Begränsad behörighet BB1)

FÖRKUNSKAPER
Grundläggande kunskaper i matematik från gymnasiet samt praktisk erfarenhet inom området som auktorisationen omfattar.

INNEHÅLL
Praktisk ellära
Likströmskretsar och enfas-växelströmskretsar med belastningar av olika slag
TN-C-systemets och TN-S-systemets uppbyggnad, funktion och användning
Elsystemets uppbyggnad och funktion från transformator till belastning
Skyddsledarens funktion och verkan
Uppkomsten av störningar och om deras verkan på elsystemet
Skriftligt prov

Elkraftteknik
Anslutning, losskoppling och funktionsprovning av apparater och utrustning
Montering och flyttning i befintliga guppledningar
Elmotorer med enkla tillhörande startutrustningar
Ritningar och elscheman
Gällande regler och standarder för elinstallationsarbeten
Mätning av vanligt förekommande elektriska storheter
Kontroll inför drifttagning
Skriftligt prov

Gör en förfrågan