Dela på print

Skolplattform, frånvaroanmälan, läsårstider, elevhälsa, föräldraråd, studie- och yrkesvägledning samt skolbibliotek

Vår skolplattform Schoolsoft

Här loggar du som vårdnadshavare in till vår skolplattform Schoolsoft, där registreras eventuell frånvaro, här kan du se elevens veckoplaneringar, uppgifter, läsårstider/lov/studiedagar, APL (praktik-) perioder och mycket annat. Logga in 

Om du som elev eller förälder har frågor om Schoolsoft, om du saknar eller har tappat bort dina inloggningsuppgifter går det bra att höra sig till Maria Hjelm via mail maria.hjelm@etecteknikutbildning.se eller telefon på 0491-76 16 72

Läsårstider


Elevhälsa

Etec har samarbete med företagshälsovården Previa, som i Oskarshamn finns på Tingsvägen 1.
Vår skolsköterska heter Malin Jansson och nås på 0491-696 49 eller mail malin.jansson@previa.se
Vi har även en beteendevetare/kurator kopplad till skola,  Anna-Karin Härensjö, hon nås via Malin – se kontaktuppgifter ovan. För elever i skolan ska det finnas elevhälsa, elevhälsans insatser r att det ska finnas tillgång till medicinska, psykologiska och specialpedagogiska kompetenser.

Elevhälsans uppgift är att främst jobba förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Avtalet innebär att om elev mår psykiskt dåligt kan Previa kontaktas direkt av eleven. Previa tar fram rätt person för elev att träffa (företagssköterska, beteendevetare, kurator eller en psykolog) Möten med eleven är enligt avtal 3 gånger om det behövs, efter det tar Previa tillsammans med eleven en diskussion om om vad som är nästa steg. Elev som kontaktar Previa är anonym. Vid övrig sjukvård, skador mm så vänder man sig till sin vanliga vårdcentral eller sjukhus.

I elevhälsans generellt riktade insatser ingår att:
* främja elever lärande, utveckling och hälsa
* förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
* bidra till att skap miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa

Etec genomför förebyggande arbete i samarbete med Previa, följande arbete/föreläsningar hålls:

* Åk 1 körs temat “Alla är olika – olika är bra”
* Åk 2 körs temat “Stress och krav”
* Åk 3 körs temat “Sluta skolan- bli vuxen”

Samt att alla elever får en hälsoundersökning som bekostas av skolan, denna gör på skolan under höstterminen i årskurs 2.

Föräldraråd

Samverkan mellan skola och hem – Etec har Föräldrarådsmöten 2 ggr per år. Vid dessa möten är 2 föräldrarepresentanter från varje årskurs med och har möjlighet att framföra åsikter, frågor och funderingar. Under läsår 2021-22 sitter följande representanter med i rådet, klicka här.

Möte som är planerat för hösten är tisdagen den 12 oktober, klockan 17:15. Finns frågor och funderingar – kontakta någon av er klassrepresentant eller någon av nedanstående personer.

Studie- och yrkesvägledning

Finns det funderingar kring de kurserna som eleverna läser här hos oss på El- och energiprogrammet, inriktning Elteknik? Finns frågor som rör framtida studier, eller arbete?
Behöver du information kring detta – kontakta  Maria Hjelm 0491-76 16 72,  maria.hjelm@etecteknikutbildning.se

Klicka här för att se kraven för ett få en gymnasieexamen samt om grundläggande behörighet till högskola/universitet 
Hur går högskoleprovet till – klicka här
Några tips på länkar för studier efter gymnasiet : Yrkeshögskolan, Antagning,se, Universitet och högskolerådet, Alla studier 

Skolbibliotek

Sugen på att läsa? Prata med någon av skolans lärare. Vi har inte bara faktaböcker utan också ett brett utbud av såväl ungdomslitteratur och klassiker som finns både i original, lästa lätt och inlästa som ljudböcker på skolan och har vi inte något som lockar dig kan vi hjälpa dig vidare till Oskarshamns kommunala bibliotek.


Har du/ni andra funderingar – kontakta rektor Björn Lekselius tel. 070-200 28 07 eller via mail bjorn.lekselius@etecteknikutbildning.se eller Maria Hjelm tel. 0491-76 16 72 eller via mail maria.hjelm@etecteknikutbildning.se

ADRESS

KONTAKTA OSS

ETEC I SOCIALA MEDIER

TIPSA ANDRA OM OSS

Dela på facebook
Dela på linkedin

© 2020 Etec Teknikutbildning