Skolplattform, frånvaroanmälan, läsårstider, elevhälsa, föräldraråd, studie- och yrkesvägledning samt skolbibliotek

Vår skolplattform Schoolsoft

Här loggar du som vårdnadshavare in till vår skolplattform Schoolsoft, där registreras eventuell frånvaro, här kan du se elevens veckoplaneringar, uppgifter, läsårstider/lov/studiedagar, APL (praktik-) perioder och mycket annat. Logga in 

Om du som elev eller förälder har frågor om Schoolsoft, om du saknar eller har tappat bort dina inloggningsuppgifter går det bra att höra sig till Maria Hjelm via mail maria.hjelm@etecteknikutbildning.se eller telefon på 0491-76 16 72

Läsårstider
Läsårstider och APL-perioder för aktuellt läsår ser du om du klickar här.
Elevhälsa
Elevhälsans uppgift är att främst jobba förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. För att ge eleverna en trygg studiemiljö och rätt stöttning vid behov samarbetar Etec med flera instanser, däribland Cityläkarna i Oskarshamn och Oskarshamns Folkhögskola. Vi har även en specialpedagog, Àsa G Olausson, som ger råd och stöttning efter behov. Utöver detta erbjuds alla elever en hälsoundersökning under sin gymnasietid på Etec Teknikutbildning, denna görs av City-läkarna. Kontakt när det gäller elevhälsan är rektor Björn Lekselius, 070-200 28 70 bjorn.lekselius@etecteknikutbildning.se Vid Övrig sjukvård kontaktar man som vanligt sin egen vårdcentral eller sjukhus. 
Föräldraråd
Samverkan mellan skola och hem – Etec har Föräldrarådsmöten 2 ggr per år. Vid dessa möten är 2 föräldrarepresentanter från varje årskurs med och har möjlighet att framföra åsikter, frågor och funderingar. Under läsår 2022-23 sitter följande representanter med i rådet, klicka härMöte som är planerat för hösten är tisdagen den 14 mars, klockan 17:15. Finns frågor och funderingar – kontakta någon av er klassrepresentant eller någon av nedanstående personer. 
Studie- och yrkesvägledning
Finns det funderingar kring de kurserna som eleverna läser här hos oss på El- och energiprogrammet, inriktning Elteknik? Finns frågor som rör framtida studier, eller arbete?
Behöver du information kring detta – kontakta  Maria Hjelm 0491-76 16 72 maria.hjelm@etecteknikutbildning.se
Klicka här för att se kraven för ett få en gymnasieexamen samt om grundläggande behörighet till högskola/universitet 
Hur går högskoleprovet till – klicka här
Några tips på länkar för studier efter gymnasiet : Yrkeshögskolan, Antagning,se, Universitet och högskolerådet, Alla studier 
Skolbibliotek
Sugen på att läsa? Prata med någon av skolans lärare. Vi har inte bara faktaböcker utan också ett brett utbud av såväl ungdomslitteratur och klassiker som finns både i original, lästa lätt och inlästa som ljudböcker på skolan och har vi inte något som lockar dig kan vi hjälpa dig vidare till Oskarshamns kommunala bibliotek. 

Har du/ni andra funderingar – kontakta rektor Björn Lekselius tel. 070-200 28 07 eller via mail bjorn.lekselius@etecteknikutbildning.se eller Maria Hjelm tel. 0491-76 16 72 eller via mail maria.hjelm@etecteknikutbildning.se