Automatiserad Dataanalys med inriktning Artificiell Intelligens

Denna utbilning kommer inte att köras till hösten 2022, då vi inte fått den beviljad av Yh-myndigheten.

Några fakta om utbildningen:

 • Namn: Automatiserad Dataanalys med inriktning Artificiell Intelligens
 • Antal Yh-poäng: 200
 • Studietid: 1 år
 • Praktik: 6 veckor
 • Sista ansökningsdag: meddelas i januari 2022
 • Studieform: distans
 • Kursstart: planerad utbildningsstart hösten 2022

Efter avslutad utbildning har den studerande kunskaper om:

 • Datastrukturer
 • Datahantering inklusive GDPR
 • Molntjänster
 • Hur man kan skapa automationslösningar för dataflöden
 • Programmering i Python, R eller motsvarande dataanalysverktyg
 • Verktyg för stora mängder visuell data
 • Konceptet Artificiell Intelligens
 • Om hur Artificell Intelligens kan användas för att skapa hållbarhet, kostnadsbesparingar, energieffektivisering och processoptimering

Kontakta Etec vid frågor om utbildningen

Om du vill veta mer om denna utbildningen eller om yrkeshögskolan får du gärna ta kontakt med oss
Läs också mer om information om yrkeshögskolan eller om ledningsgruppen för Yh